ครั้งที่ 11 (7 พย)

ให้นักศึกษากรอกรายละเอียดให้ครบ 
เพื่อเป็นการเช็คชื่อครั้งที่ 11
วันศุกร์ที่  7 พย 57 เวลา 12.40-15.10 น. เท่านั้น
หลัง 14.00 น.ถือว่าสาย !!!

Attendance ‎(11)‎_S.6131


refresh รายชื่อจะปรากฏ

Attendance ‎(11)‎_S.6131 ‎(Responses)‎


Comments