ครั้งที่ 6 (26 กย)

ให้นักศึกษากรอกรายละเอียดให้ครบ 
เพื่อเป็นการเช็คชื่อครั้งที่ 6 
วันศุกร์ที่  26 กย 57 เวลา 12.40-15.10 น. เท่านั้น
หลัง 14.00 น.ถือว่าสาย !!!

Attendance ‎(6)‎_S.6131


Refresh  ก่อนรายชื่อจะปรากฏ

Attendance ‎(6)‎_S.6131 ‎(Responses)‎Comments