ครั้งที่ 8 (17ตค)

ให้นักศึกษากรอกรายละเอียดให้ครบ 
เพื่อเป็นการเช็คชื่อครั้งที่ 8
วันศุกร์ที่  17 ตค 57 เวลา 12.40-15.10 น. เท่านั้น
หลัง 14.00 น.ถือว่าสาย !!!

Attendance ‎(8)‎_S.6131

Refresh รายชื่อจะปรากฏ

Attendance ‎(8)‎_S.6131 ‎(Responses)‎


Comments